• Twitter
  • Facebook
  • Flickr
  • Google

Aura się zmieniła, faktycznie te opady mieszczą.